STEIN OG MUR

Kantstein
Omramming av gårdsplassen gir et ekslusivt og pent uttrykk. Kantstein er fint å bruke for å skille ulike typer underlag. Feks skille mellom asfalt og singel eller gress.
Kansteinen kan settesmed ulik høyde/vis ettersom hva kunden ønsker.
Kantstein finnes i ulike typer granitt, men også i betong. Alt ettersom hvilket utrykk man ønsker.
For et varig godt resultat med kantstein, må som alltid grunnarbeidet være bra.
Først finner vi riktig høyde. Graver oss ned og lager et stabilt underlag av steinmasser som vi komprimerer godt. Deretter legger vi en 5-10cm tykk pute av betong som vi setter kantsteinen i. Til slutt bakfyller vi med en solid kile av betong.
Slurves det med underlaget, eller brukes det for lite betong vil ikke kantsteinen stå pent over tid og man ender med et dårlig sluttprodukt.
Fuge mellom kantstein?
Som hovedregel fuger vi ikke mellom kantstein. Dette vil over tid uansett sprekke opp og ikke gi et varig pent resultat. Vi etterstreber helle å sette kantsteinen så tett at dette er det peneste. Og når kantsteinen settes i tilstrekkelig med betong og det er en god nok kile av betong i bakkant er ikke ugress mellom kantsteinene noe problem.

For å gjøre jobben med kantsteinen skikkelig må vi grave noe. Og på baksiden av kantsteinen mot feks. gressplen, hekk eller lignende må det ofte tilbakefylles noe jord eller hva som er ønskelig. Vi forsøker etter beste evne å gjøre minst mulig inngrep i det som blir bak kansteinen. Men noe tilbakefylling bak kanstein med jord, grus eller lignende, og evt så noe gress må påregnes. Dette velger ofte kunden å gjøre selv, eller vi kan gjøre det mot et lite tillegg i pris. Avtales på befaring og spesifiseres i tilbud.

Gatestein
Gatestein eller brostein som mange kaller det, kan brukes til mange formål. En bord av gatestein langs vegger eller eller bare for å skille mellom ulike områder kan bli veldig dekorativt. En steintrapp av gatestein foran innganspartiet kan være prikken over i’en på en opparbeidet gårdsplass.
Eller man kan velge å legge større arealer med Gatestein.


Fremgangsmåten ved legging/setting av gatestein varierer med hva den brukes til.
Når vi lager border av gatestein settes steinen i betong og fuges med betong.
Bygger vi et inngangsparti med kombinasjon av kanstein og gatestein, så lager vi omrammingen av kantstein satt i betong og gatesteinen inni på et godt komprimert steinlag finavrettet med 2/4 fingrus. Som deretter fuges med fugesand.
Uansett formål gjør vi jobben med høy yrkesstolthet for det beste resultat.

Støttemur
Støttemurer kommer i alle former og farger. Naturstein, skårede blokker av granitt, støpt betongstein osv.
Støttemurer kan være nødvendig for å utnytte tomten og skape større flate arealer uten bratte skråninger.
Vi bygger alt av støttemurer og som alltid er grunnarbeidet avgjørende. Et solid bærelag/underlag er nødvendig for å unngå setningskader over tid.
Enkelte ganger kan det også være nødvendig med ekstra drenering eller et betongfundament.
Kunnskap om høyder, bakfylling, krav til forankring osv er avgjørende for et godt og varig pent resultat.
Sammen med kunden finner vi den støttemuren og utrykket som både er mulig, solid og pent.
Bak en støttemur kan man ikke bare fylle opp med tilfeldige masser. Det må bakfylles med rene drenerende steinmasser. Ellers vil man oppleve frostsprengning som dytter muren ut og ødelegger muren over tid.
Skal man ha jord inntil muren kan man legge en duk over steinmassene og legge et topplag med jord for beplantning etc.