MEF

Haavaldsen Asfalt AS er medlem av Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2200 små, mellomstore og store bedrifter. Disse sørger for at over 30 000 ansatte har en jobb å gå til. Med en samlet omsetning på over 80 milliarder kroner bidrar MEF-bedriftene med betydelige skatteinntekter som blant annet finansierer skole- og helsetjenester over hele landet.

MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).