ASFALT

Haavaldsen Asfalt ønsker større kunnskap og fokus på kvaliteten til asfaltdekket.  Vi har derfor satt opp en del informasjon, og kommet med en del råd til deg som skal legge asfalt. På den måten kan du være sikret å få et godt produkt, uavhengig om du skulle velge oss eller ikke.

ASFALT

Asfalt er et olje/bitumbasert dekke. Det finnes flere typer, med forskjellige kvaliteter og egenskaper. Den vanligste typen for privat bruk er AGB (AsfaltGrusBetong). Man kan deretter velge sammensetningen av steinene som skal benyttes, henholdsvis AGB 8 (max 8 mm) eller AGB 11 (max 11 mm). En 8-masse gir den tetteste overflate, og er tradisjonelt sett den vanligste på gårdsplasser.  På innkjøringer, private veier og lignende vil vi ofte anbefale en 11-masse, men vi vil alltid ta en individuell avgjørelse basert på jobben.

Det er verdt å være klar over at det vil være variasjoner på asfalten avhengig av hvilket asfaltverk man velger. Det er viktig at asfaltfirmaet stiller krav til verket når det gjelder kvalitet. Noen verk produserer på en noe lavere temperatur på asfalten, lavere bitumandel eller har i gjenbruk for å spare kostnader.

Haavaldsen Asfalt velger ofte asfaltverk etter jobben som skal utføres, og stiller krav til asfalten hver eneste gang.

GRUNNARBEID/FORBEREDELSER

Når det skal legges asfalt, er grunnarbeidet viktig. Ujevnheter vil komme igjen hvis man ikke avretter først. Enten kan det avrettes før vi kommer, men vi anbefaler at dette utføres av oss. Vi er flinkere på dette enn entreprenører, og bruker god tid for å få underlaget perfekt før asfaltering.

Asfaltdekket er «vanntett», så det er viktig å tenke på riktig fall for å bli kvitt overvann. Dersom man ikke klarer å få et fall hele veien bort fra dekket, må det settes ned en form for drenering (sluk/dreneringsrenne etc.).   Når vi finavretter, er opparbeidelse av riktig fall et av våre viktigste oppgaver.

Det er viktig at arealet som legges er helt fritt for vegetasjon/ugress. Skal man fjerne dette, kan det være bedre å bruke en form for gift (Round-Up), enn å luke og risikere å ikke få med alle røttene.

Når man har bestilt asfaltering, er det noen ting som er kjekt å tenke på:

  • Er avrettingen bra nok?
  • Er underlaget tilstrekkelig komprimert?
  • Er arealet ryddet og klart?
  • Er det plass til lastebiler og utstyr i forbindelse med arbeidet?
  • Området bør kunne sperres av for trafikk frem til asfalten kjøles tilstrekkelig ned, helst til dagen etter.

UTFØRELSE

Skjøter vil i de fleste gårdsplasser være umulig å unngå. Still derimot krav til disse. Man ønsker skjøter på de gunstigste stedene, at de er mest mulig rette. Gjør man seg flid vil skjøtene bli bedre.

Kantene i ytterkant av dekket bør også være mest mulig rette /jevne.for å sikre en penest mulig ramme.

RYDDING

Det er umulig å legge asfalt uten å søle litt mens man holder på. Pass derimot på at det blir kostet og ryddet til samme stand som før det ble lagt.

ASFALTEN ER LAGT

Asfalt kan i mange tilfeller kreve flere år på å herde fullstendig. Spesielt vil asfalten være sårbar den første sommeren. På varme sommerdager kan asfalten lett oppnå en temperatur på 60 grader eller mer. Dette betyr at bindemiddelet i asfalten blir mykere og dermed lettere får skader. Noen gjengangere er lurt å tenke på:

  • Vridninger av bilhjul. Står bilen stille mens man vrir på hjulene er det meget stor sannsynlighet for at det blir sår i overflaten. (Ett triks kan være å strø litt fugesand på stedet man vanligvis snur. Dette vil redusere friksjonen vesentlig.)
  • Motorsykkel/moped med sidestøtter. (Under støtta må man legge en plankebit eller lignende)
  • Stoler og bord. (Over tid kan stoler og bord synke ned i overflaten. Legg noe under)
  • Når man jekker opp bilen blir punktbelastningen stor. (Legg alltid en planke eller lignende under.)

Men også i flere år etter at asfalteringen vil asfalten kunne letter få skader ved varmt vær. Jo nyere asfalten er jo mørkere er den pga. det oljebaserte limet. Mørkere asfalt vil ta til seg mer varme fra sola og er dermed mer utsatt. Asfalten som brukes i Norge tåler ikke varme like godt som den som brukes i andre land hvor det er veldig varmt. Dette er fordi når en asfalt er laget for å tåle varmen bedre, tåler den kulda dårligere. Derfor har vi et større problem med dette i Norge enn i mange andre varmere land.

Sår som følge av dette dekkes ikke av reklamasjon. Når skaden først er oppstått er det vanligvis lite man kan gjøre. Men normalt sett vil disse forsvinne over tid når asfalten gråner over tid og vær og vind «sliter» ned asfalten. Skadene er som regel kun kosmetisk og har som regel lite å bety for holdbarheten.

Parkering på samme sted over lengre tid, vil de først ukene kunne resultere i «svalker» i asfalten. Vi anbefaler at man varierer litt hvor man står.